fbpx
  1. INFORMACIÓ DE L’USUARI

Qui és el controlador de les vostres dades personals?

BSQ TRADE, S.A. és el CONTROLADOR de les dades personals de l’USUARI i l’informa que aquestes dades seran tractades d’acord amb el que estableixen el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril (GDPR) i la Llei orgànica 3/2018 de 5 Desembre (LOPDGDD).

Per què processem les vostres dades personals?

Mantenir una relació comercial amb l’usuari. Les operacions de processament previstes són:

L’enviament de comunicacions publicitàries comercials per correu electrònic, fax, SMS, MMS, xarxes socials o per qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que permeti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions les realitzarà el CONTROLADOR i estaran relacionades amb els seus productes i serveis, o amb els dels seus socis o proveïdors amb els quals hagin arribat a un acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai no tindran accés a dades personals.
Realitzar estudis de mercat i anàlisis estadístiques.
Processar comandes, sol·licituds, respondre a consultes o qualsevol tipus de sol·licitud realitzada per l’USUARI a través de qualsevol dels mètodes de contacte disponibles al lloc web del CONTROLADOR.
Envieu el butlletí en línia sobre novetats, ofertes i promocions de la nostra activitat.

Per què podem processar les vostres dades personals?

Com que el tractament està legitimat per l’article 6 del GDPR de la manera següent:

Amb el consentiment de l’USUARI: enviament de comunicacions comercials i el butlletí.
En interès legítim del CONTROLADOR: realitzar estudis de mercat, anàlisis estadístiques, etc. i processar comandes, sol·licituds, etc. a petició de l’USUARI.

Durant quant de temps conservarem les vostres dades personals?

Les dades no s’emmagatzemaran més temps del que sigui necessari per mantenir la finalitat del tractament o mentre hi hagi prescripcions legals que dictaminin la seva custòdia i, quan aquesta finalitat ja no sigui necessària, les dades s’esborraran amb les mesures de seguretat adequades per garantir la anonimització de les dades o la seva completa destrucció.

A qui revelem les seves dades personals?

No es preveu cap comunicació de dades personals a tercers excepte, si és necessari per al desenvolupament i l’execució de les finalitats del tractament, als nostres proveïdors de serveis relacionats amb les comunicacions, amb els quals el CONTROLADOR ha signat els contractes de confidencialitat i processament de dades exigits per la normativa vigent i normativa de privadesa.

Quins drets tens?

Els drets de l’USUARI són:

Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
Dret d’accés, rectificació, portabilitat i esborrat de les seves dades i la limitació o oposició al seu tractament.
El dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control espanyola (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la legislació vigent.
Informació de contacte per exercir els drets:

BSQ TRADE, S.A. Carrer Bartomeu Vicent Ramon, 20 – 07820 Sant Antoni de Portmany (Illes Balears). Correu electrònic: contacte@bsqstore.com

CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L’USUARI
Els USUARIS, marcant les caselles corresponents i introduint dades als camps, marcats amb un asterisc (*) al formulari de contacte o descarregar formularis, accepten expressament i de forma gratuïta i inequívoca que les seves dades siguin necessàries perquè el proveïdor pugui satisfer les seves sol·liciten, proporcionant voluntàriament les seves dades als camps restants. L’USUARI s’assegura que les dades personals facilitades al CONTROLADOR són veraces i es fa responsable de comunicar-los qualsevol canvi.

El CONTROLADOR informa que totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’USUARI. En el cas que no es facilitin totes les dades, no es garanteix que la informació i els serveis proporcionats s’adaptin completament a les necessitats de l’Usuari.

MESURES DE SEGURETAT

Que d’acord amb el que estableix la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal, el CONTROLADOR compleix totes les disposicions de la normativa GDPR i LOPDGDD per al tractament de les dades personals de les quals són responsables i compleix de manera manifesta els principis descrits a l’article 5 del GDPR, pel qual es processen de manera lícita, justa i transparent en relació amb l’interessat i adequades, pertinents i limitades a allò que és necessari en relació amb les finalitats per a les quals es processen.

El CONTROLADOR garanteix que s’han implementat totes les polítiques tècniques i organitzatives adequades per aplicar les mesures de seguretat establertes pel GDPR i LOPDGDD per protegir els drets i les llibertats dels USUARIS i ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

Per obtenir més informació sobre les garanties de privadesa, podeu contactar amb el CONTROLADOR a través de BSQ TRADE, S.A. Carrer Bartomeu Vicent Ramon, 20 – 07820 Sant Antoni de Portmany (Illes Balears). Correu electrònic: contacte@bsqstore.com

Abrir el chat